Suosittu Avaa tunnelukkosi -verkkokurssi nyt tarjolla ilmaiseksi!

Vapaudu tunnelukkojen kahleista!

Vaaditko itseltäsi kohtuuttomia? Uhraatko omat tarpeesi? Joudutko toistuvasti hankaliin tilanteisiin ihmissuhteissasi? Tiedätkö järjellä, että jokin toimintatapasi on sinulle haitallinen, mutta et pysty muuttamaan itseäsi? Tule mukaan verkkokurssille avaamaan elämääsi rajoittavia lukkoja. Nyt täysin ilmaiseksi!

Tunnelukot ovat lapsuudessa opittuja selviytymiskeinoja. Kun tunnelukko aktivoituu, emme osaa käsitellä tunteitamme vaan lukitumme niiden ohjaamina toimimaan lapsuudessa opittujen toimintamallien keinoin: passiivisuudella, hyökkäävyydellä, välttelyllä tai pakenemisella. Aikuisuudessa selviytymiskeinomme aiheuttavat ongelmia henkilökohtaisessa elämässä, työssä, vapaa-ajalla, parisuhteessa sekä ystävyys– ja ihmissuhteissa.

Verkkokurssilla syvennytään tunnelukkoihin ja keskitytään siihen miten tunnelukkoja avataan omatoimisella työskentelyllä. Kurssilla työskennellään tunnelukkojen avaamiseksi skeematerapian työmenetelmiä käyttäen. Saat käyttöösi kaikki skeematerapian keskeiset työmenetelmät sekä valmennuksen niiden käyttöön. Menetelmät ovat helposti lähestyttäviä, konkreettisia ja ne sopivat kaikille.

Kurssilla opiskellaan teoriaa ja työmenetelmiä videoluentojen muodossa sekä tehdään itsenäisesti erilaisia testejä ja kirjallisia tehtäviä sekä läsnäolo- ja mielikuvaharjoituksia äänitteiden avulla. Tehtäviä voi tehdä omassa tahdissa silloin kuin itselle parhaiten sopii. Tunnelukkojen avaaminen vaatii työn tekemistä, joten kurssin henkilökohtaiseen antiin vaikuttaa oman työpanoksesi määrä.

Tunnelukkosi alkavat avautua, kun opit verkkokurssilla:
– havaitsemaan tunnelukkojen aktivoitumisen ja niihin liittyvät tunnetilat
– tunnistamaan selviytymiskeinosi ja irrottautumaan niistä
– käsittelemään lapsuutesi ja nuoruutesi vaikeita ja epämukavia tilanteita
– käsittelemään aikuiselämän hankalia tilanteita, joissa tunnelukot aktivoituvat
– käyttämään mielikuva -ja läsnäoloharjoituksia tunnetilojesi tasapainottamiseen
– toimimaan aikuismaisemmin vaikeissa ja epämukavissa tilanteissa esim. kumppanin, lasten tai esimiehen kanssa

Kurssi on jaettu 8 moduliin ja voit suorittaa ne täysin omassa tahdissasi. Jokainen osio sisältää videoluennon ja osion aiheeseen liittyviä testejä, harjoituksia ja kirjallisia tehtäviä. Kurssin ohjeellinen suoritusaika on 8 viikkoa eli yhden osion voi halutessaan suorittaa viikon aikana, tällöin viikkokohtainen työpanos on noin 2-4 tuntia. Voit kuitenkin edetä täysin oman ajankäyttösi pohjalta.

Kurssin sisältö:
1. Mitä tunnelukot ovat?
 18 Tunnelukkoa. Tunnelukkojen tunnistaminen ja kartoitus. Tunnepäiväkirja ja tietoisuustaitoharjoittelu.
2. Selviytymiskeinot ja niiden tunnistaminen. Passiivisuus, hyökkäävyys ja välttely, mitä ne tarkoittavat elämässäni? Aikuisuuden mielipaikka-mielikuvaharjoitus.
3. Miten tunnelukot syntyvät? Lapsuuden vaikutusten arviointi. Lapsuuden tutkiminen. Lapsuuden mielipaikka-mielikuvaharjoitus.
4. Lapsen tarpeet ja niiden tyydyttyminen. Tunnelukkojen synty tilanteissa joissa lapsen tarpeet eivät tyydyty. Lapsuuden kokonaiskuvan luominen aikajanan avulla. Lapsuuden muistelu kysymysten avulla. Lapsuuden kotitaloon palaaminen mielikuvaharjoituksessa.
5. Lapsuuden epämukavan tilanteen kohtaaminen. Epämukavien tilanteiden kohtaaminen lomakkeella ja mielikuvaharjoituksissa Aikuisena itsenä. Tarinatyöskentely.
6. Mitä moodit ovat? Persoonallisuuden jako Aikuiseen, Lapseen ja Vanhempaan. Moodien kartoitus ja moodikartan käyttö tunnelukkotyöskentelyssä.
7. Moodityöskentelyn periaatteet. Moodipäiväkirjan käyttäminen työskentelyssä. Esimerkkejä ja lomakkeen täyttäminen. Aikuisuuden epämukavien tilanteiden käsittely mielikuvissa.
8. Vastuullinen aikuisuus. Vastuullisen aikuisuuden kartoitus ja aikuisuuden vahvistaminen mielikuvaharjoittelulla. Lähettämättömien kirjeiden kirjoittaminen vanhemmille. Lapsuuden epämukavan tilanteen kohtaaminen yhdessä kouluttajan kanssa videotallenteen avulla. Sisäisen Lapsen kohtaaminen. Oma työskentely kurssin jälkeen.

Kouluttajana verkkokurssillla toimii Kimmo Takanen. Takanen on kirjoittanut tunnelukkoihin liittyen 6 kirjaa, mm. Tunne lukkosi -teoksen.

Siirry kurssiin tästä. Valitse ”Kirjaudu vierailijana”.

Palautetta verkkokurssista:
”Avaa tunnelukkosi- verkkokurssi on hyvin monipuolinen ja selkeä. Se antaa mahdollisuuden oppia ja ymmärtää omia tunnelukkoja ja tukee niistä vapautumista. Kurssin myötä olen pääsyt eteenpäin itseni kanssa, pikkuaskelin prosessinomaisesti. Uskon tästä olevan hyötyä varmasti jokaiselle. Arvosana 8.”
– Pia

Olen oppinut kurssin myötä todella paljon siitä, miksi käyttäydyn tilanteissa niinkuin käyttäydyn. Vaikka välillä oli raskasta miettiä lapsuuden asioita, harjoituksia tehdessäni olo kuitenkin pikkuhiljaa keveni. Arvosana 9.”
– Heidi

”Luentovideot luovat tosi hyvän ja mielenkiintoisen pohjan jokaiselle kurssiviikolle ja ne ovat niin kerronnaltaan kuin grafiikoiltaankin erittäin selkeitä. Tehtäviä kurssilla on paljon ja ne laittavat kyllä oikeasti pohdiskelemaan niin lapsuuden kuin nuoruudenkin tapahtumia ja tilanteita. Itselle verkkokurssi on ollut todella hyödyllinen, kun tehtävät joutuu ”kuittaamaan” tehdyksi niin niitä tulee ainakin yritettyä, toisin kuin kirjan avulla työskentelyssä. Tehtävissä ja äänitteissä on hyvin annettu erilaisia esimerkkejä, joiden avulla huomaa sellasia asioita omasta lapsuudesta, mitä ei muuten olisi tullut ajateltuakaan. Arvosana 9.”
– Heikki

”Olen oppinut todella paljon itsestäni tällä kurssilla. Olen tutkiskellut lapsuuttani ihan uudella tavalla, ja ymmärtänyt omien ajatusmallieni taustoja. Tajuan, että osa kielteisistä ajatuksistani juontaa juurensa lapsuuden traumoistani, ja ymmärrän, että voin korjata ajatteluani vielä nyt aikuisena tämän kurssin ohjeiden avulla. Arvosana 9.”
– Tiina

Kurssi on ollut mielenkiintoinen! On mahtava oppia syitä tunnelukkojen takana ja oppia keinoja joilla tunnelukoista pääsee eroon tai että ne ainakin lieventyy. Kiitos! Suosittelen kurssia. 🙂 Arvosana 9.”
– Heli

Onneksi löysin tämän kurssin! Kurssi on edennyt loogisesti kohti isompia ahaa-oivalluksia. Olen löytänyt vastauksia kipukohtiini ja saanut työkaluja niiden työstämiseen. Suosittelen kurssia kaikille, jotka vähänkin ovat jumissa itsensä tai lähi-ihmissuhteidensa kanssa. Sopii myös erinomaisesti elämän kriisivaiheisiin avuksi. Arvosana 9.”
– Saara

”Verkkomuotoinen kurssi auttoi minua löytämään itsestäni vastuullisen aikuisen monella tapaa. Olin päättänyt tehdä kurssin omaan tahtiini. Välillä tarvitsin kypsyttelytaukoja. Tuntui hyvältä, että sain koko kokonaisuuden suoritettua yksin, vaikka kukaan ei kannustanut minua jatkamaan eikä millään lailla kommentoinut tekemisiäni. Vastuu oli yksin minulla. Kurssi vahvisti aiempaa tietoani sisäisestä työskentelystä. Kurssin eteneminen oli kuin tukiranka, jonka avulla pala palalta kokosin palapeliä ja lopulta kokonaiskuva sisäisestä maailmastani paljastui. Työskentely sisäisten puolieni kanssa oli luonnollista. Olin yllättynyt vastuullisen aikuiseni voimasta ja sisäisen lapseni pienuudesta ja tarvitsevuudesta. Lopussa olevat kirjeet puhdistivat sanomattomat asiat. Kurssi toimi kohdallani, sillä se antoi selkeät työkalut oman sisäisen työskentelyn jatkumiseksi. Työskentely on helpottanut elämään todella paljon. Pystyn todellakin vaikuttamaan oman elämäni laatuun. Arvosana 9.”
– Aino

Kurssi on muuttanut elämäni suunnan, ihan kuin minusta olisi kuoriutunut uusi kauan kadoksissa ollut minä!! (Myös psykologini kenellä käyn viikottain on huomannut tämän)! Kurssi on rankka, mutta vaivan arvoinen koska saatat löytää itsestäsi jotain sellaista, minkä olemassaolosta et ole tiennyt, esim. tunnelukot. Olet vaan ihmetellyt miksi tapahtumat toistavat aina ”samaa kaavaa”. Olen myös kurssin aikana alkanut ymmärtää paremmin muita ihmisiä, esim.ex-poikaystävääni, miksi hän käyttäytyi jonkin tietyn kaavan mukaan tilanteissa. Hänellä aktivoitui tietyt tunnelukot niissä tilanteissa, eikä hän välttämättä tietoisesti tahallaan käyttäytynyt ikävästi minua kohtaan. Olen tämän verkkokurssin aikana ymmärtänyt tämän. Tutkimusmatka itseeni on kyllä mielenkiintoisin matka, minkä voin elämäni aikana tehdä. Olen alkanut hyväksymään itseäni ja käyttäytymistäni, kun olen kurssin ansiosta tajunnut ja huomannut että minulla on tunnelukkoja. Olin ennen kurssin aloitusta vain joskus kuullut ohimennen sanan tunnelukko, mutta en tiennyt mitä se tarkoittaa. Arvosana 10.”
– Suvi